20160908_111232.jpg

groep 5 en 7 heeft gezaaid voor de bijen

https://www.youtube.com/watch?v=W61hWwkkjos&app=desktop

Door bermen in te zaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel, wil provincie Fryslân bijdragen aan het tegengaan van de bijensterfte. De komende periode zaait de provincie meerdere bermen langs provinciale wegen en vaarwegen in.
Donderdagmorgen kreeg ze hulp van de leerlingen van de Martenaskoalle uit Beetgumermolen. Voorafgaand aan het inzaaien krijgen de leerlingen van de basisschool een les over bijen.

 

 

foto & video